InstalSystem 5 Pastabos apie versiją

Iš HelpSystem.
Jump to navigation Jump to search
Produktas InstalSystem 5
Straipsnio tipas INFORMACIJA APIE PRODUKTĄ
Turinys aktualus versijai 2016-08-16


Informacija apie atliktus pakeitimus

Versija BETA 29 Rev. 16.5.1

Moduliai:

Bazinis modulis, įskaitant Paketo administratorių

 • Leidžiami e-pašto domenai su ženklu "-" per licencijos platinimo sistemą.
 • Pagerintas programos stabilumas įkeliant sudėtingas sistemas.
 • Suteikta galimybė rodyti šešėlį aukšto esančio aukščiau ir žemiau redaguojant projektą 2D vaizde.
 • Kiekvienam stumdomam elementui suteikta galimybė nustatyti režime AUTO papildomą parametrą, kuriuo užduodamas atstumas nuo kito elemento kraštinės.

Spindulinės sistemos - kilpinės

 • Pataisyta klaida kuomet buvo galima rankiniu būdu pajungti grindinio šildymo kilpą tiesiai prie kolektoriaus (be jungiamųjų detalių).

Plokščių sistemos

 • Leidžiama atvaizduoti duomenis spaudinyje "Kolektoriaus kortelė" plokščių sistemoms.

Spindulinės sistemos - sausos

 • Įkelta sausa sistema į neutralų spindulinių sistemų katalogą.

HelpSystem straipsniai:

Versija BETA 28 Rev. 16.4.1

Moduliai:

Bazinis modulis, įskaitant Paketo Administratorių

 • Pagerintas automatinis atkarpų pritraukimas ORTO režime.
 • Pagerinta patalpų interpretavimo funkcija byloms, importuojamoms iš InstalSystem 4.
 • Į projektą leidžiama įkelti pastato konstrukcijos elementus tokius kaip: Siena, Langas, Durys, Anga sienoje.

Plokščių sistemos

 • Įgalinama įkelti į projektą elementą Lubinė plokštė be pajungimų.
 • Įkelta vėsinimo rezultatų duomenų kortelė plokščių sistemoms: Bendreji vėsinimo skaičiavimai.
 • Įkelti elementai: Sienos plokštė ir Lubinė plokštė rezultatų kortelėje: Bendrieji šildymo skaičiavimai.

Versija BETA 27 Rev. 16.3.1

Moduliai:

Bazinis modulis, įskaitant Paketo Administratorių

 • Pataisytas automatinio imtuvų prijungimo prie atkarpos/atkarpų funkcijos veikimas.
 • Galima sukonfigūruoti mygtukus grupiniam elementų žymėjimui (SHIFT arba CTRL).
 • Galima pasirinkti savybę "Nėra" vietovių ir meteoroliginių stočių sąraše, jei programoje nėra duomenų apie klimatines sąlygas.
 • Pridėta grafinė atvaizdavimo funkcija srautų trasoms nuo imtuvo iki šaltinio.
 • Pridėta grafinė atvaizdavimo funkcija srautų trasoms nuo šaltinio (kolektoriaus, šaltinio) iki visų imtuvų , kuriuos jis užmaitina.

Spindulinės sistemos - sausos

 • Įkeltas palaikymas plokštėms su vamzdžiais sausose grindų šildymo sistemose.

Versija BETA 26 Rev. 16.2.1

Moduliai:

Bazinis modulis, įskaitant Paketo Administratorių

 • Pataisytas bylų įrašymas tinklo aplinkoje.
 • Įkelta galimybė pasirinkti šaltinį, kuriam turi būti parodytas kritinis cirkuliacinis žiedas.

Versija BETA 25 Rev. 16.1.1

Moduliai:

Bazinis modulis, įskaitant Paketo administratorių

 • Pridėta automatinio imtuvų pajungimo funkcija.
 • Pridėta galimybė greitai kurti stačiakampio formos patalpas su kraštinėmis lygiagrečiomis ašims X, Y piešiant įstrižainę.
 • Pašalinta problema siunčiant Problemos Pranešimo Formą.

Plokštuminės sistemos

 • Suteikta galimybė projektuoti šildymo/šaldymo sistemas panaudojant lubines/sienines plokštes (tame tarpe ir plienines lubines spindulines plokštes).
  Dėmesio! Reikalingas atnaujinimas iki konfigūracijos su nauju moduliu (Paketo administratorius - skiltis "Atnaujinti").
 • Pridėta funkcija įgalinanti nuoseklų plokščių sujungimą.

HelpSystem straipsniai:

Versija BETA 24 Rev. 15.12.1

Dėmesio! Ši versija reikalauja perinstaliavimo.

Moduliai:

Bazinis modulis, įskaitant Paketo administratorių

 • Pataisytas programų stabilumas, kokybė.

Spindulinės - kilpinės sistemos

 • Pridėtas informacinis langas apie automatiškai generuojamų pajungimų/šildymo-šaldymo kilpų redagavimo negalimumą.
 • Suvienodintas lentelių duomenų turinys redagavimui šildymo-šaldymo paviršiams.
 • Įvestas pastoviai matomas laukas klojimo variantas duomenų lentelėje šildymo-šaldymo paviršių zonai.
 • Pataisyta klaida, atsirandanti pajungiant Tranzitinius pajungimus į šildymo-šaldymo paviršių zonas.

HelpSystem straipsniai:

Versija BETA 23 Rev. 15.11.1

Moduliai:

Bazinis modulis, įskaitant InstalSystem administratorių

 • Ištaisytos klaidos, kylančios išsiunčiant paraišką apie iškilusią problemą.
 • Pridėtos piktogramos byloms .isproj atvaizduotos paketo administratoriuje bei Windows naršyklės lange.
 • Atvaizduojamų katalogų sąrašas suderintas su prieinamais paketo skaičiavimo moduliais.

Sistemos plokštuminės - kilpinės

 • Pakeistas žymėjimas piešiamo tinklelio mazgų, padedančių piešti kilpas rankiniu būdu.
 • Pridėtas pranešimas apie šildymo-šaldymo kilpos pašalinimo negalimumą.

Šildymo sistema su balansavimu

 • Pataisytas automatinis kolektoriaus spintelių parinkimas.
 • Pataisytas duomenų pagal nutylėjimą įkėlimas kolektoriaus spintelėms.

HelpSystem straipsniai:

Versija BETA 22 Rev. 15.10.1

Moduliai:

Bazinis modulis, įskaitant InstalSystem administratorių

 • Pridėti grafiniai matmenys(horizontalus ir vertikalus) palengvinantis skalės įvertinimą nuskaitant grafinius pagrindus.
 • Pagerintas režimų ORTO i AUTO veikimas.
 • Pašalinta pranešimo apie problemą išsiuntimo problema po programos lūžio.
 • Pagerintas programos stabilumas ir kokybė pašalinus nurodytas klaidas.

HelpSystem straipsniai:

Versija BETA 21 Rev. 15.9.2

Moduliai:

Bazinis modulis, įskaitant InstalSystem administratorių

 • Pakeistas pagrindo grafinių bylų nuskaitymo būdas.
 • Įgalinta kairiuoju pelės mygtuku pažymėti elementus iš zonos.
 • Pagerintas ORTO režimo veikimas stumdant objektus.
 • Pagreitintas nuskaitymas naujai sukurtų ir pakartotinai įrašytų bylų, dėl to ankstesnėse versijose sukurtos bylos gali būti nuskaitomos lėčiau.

Sistemos plokštuminės - kilpinės

 • Įvertinami atvejai, kuomet kelios šildymo - šaldymo kilpos jungiamos į vieną bendrą išėjimą iš kolektoriaus.
 • Įvesta balansavimo diagnostika kilpoms, kurios pajungtos prie kolektoriaus be integruotų išlyginamųjų vožtuvų, bei sudaryta galimybė pajungimo atkarpose pridėti vožtuvus šių objektų subalansavimui.

Šildymo sistema su balansavimu

 • Aptarnaujami daug išvadų turintys šildymo paviršiai.
 • Pridėta žiedų balansavimo diagnostika šildymo paviršiuose sistemose be kolektorių.
 • Pridėta galimybė užmaitinti šildymo paviršių iš kelių kolektorių.
 • Pridėta galimybė užmaitinti virtualiai šildymo-šaldymo paviršius iš virtualaus arba įkelto į piešinį šaltinio be kolektoriaus.

HelpSystem straipsniai:

Versija BETA 16.1 Rev. 15.5.17

Moduliai:

Bazinis modulis, kartu su InstalSystem paketo administratoriumi

 • Pridėta nauja priemonė elementų projekte radimui bei pasirinkimui.
 • Pagerintas planų importas ir eksportas.
 • Įdiegtas spausdinimo apimties valdymas priklausomai nuo taikomos redagavimo apimties ir elementų stilių.
 • Įdiegta galimybė išryškinimo bei atžymėjimo projekto elementams, kuriems skirti pranešimai iš diagnostikos sąrašo.
 • Įdiegta elementų, įeinančių į šiame lape esančio imtuvo grandinę, pašvietimą brėžinyje funkcija.

Plokštumų - žiedų sistemos

 • Pagerintas automatinio pajungimo generavimo funkcionalumas .

HelpSystem straipsniai:

Versija BETA 15.1 Rev. 15.4.21

Pradinė modulių apimtis:

 • Bazinis modulis, kartu su InstalSystem paketo administratoriumi
 • Plokštumų - žiedų sistemos
 • Plokštuminių sistemų vėsinimo rėžimai
 • Šildymo sistema su balansavimu
 • BIM sąsaja (gbXML)

Pradinė HelpSystem straipsnių būklė: